pedagogisch en psychologisch advies kr8t
mail

Hoe werken wij?

Na het eerste telefonische contact, is de volgende stap een kennismakingsgesprek met het kind, bij voorkeur samen met beide ouders. Dit gesprek kan zowel thuis als op onze praktijk plaatsvinden, afhankelijk van de voorkeur van het kind. Tijdens één of meerdere gesprekken inventariseren we de mogelijke vragen, problemen en verwachtingen die er leven bij het kind en de ouders. Op basis van deze inventarisatie komen wij in gezamenlijk overleg tot een plan van aanpak.

Vaak begint dan een begeleidingstraject met enkele individuele gesprekken met het kind, gevolgd door een oudergesprek. Afhankelijk van de problematiek vindt er ook een gesprek plaats met een leerkracht. Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken wat er dan nog nodig is aan begeleiding.

Helaas zijn niet alle problemen zonder meer op te lossen, bijvoorbeeld bij ASS of ADHD. Maar ook in deze gevallen kan Kr8t goed begeleiden in het leren omgaan met eventuele beperkingen. In alle gevallen blijven wij streven naar een zo compact mogelijk behandelingstraject. Het is onze ervaring dat kinderen zelf vaak heel goed kunnen aangeven wanneer ze eraan toe zijn een traject af te sluiten.