pedagogisch en psychologisch advies kr8t
mail

Wat is Kr8T

Wij zijn een Pedagogisch- en Psychologisch Adviesbureau dat hulp, advies en coaching biedt aan kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren, ouders en hun omgeving. Kr8t is een collectief van bevlogen en ervaren professionals met vakgebieden die elkaar ondersteunen, aanvullen en versterken: mediation en coaching, (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie.

Naast onze vanzelfsprekende professionaliteit beschikken wij over kennis en uitgebreide ervaring om vanuit een ander perspectief en op een positieve manier kinderen en hun omgeving te ondersteunen en/of te begeleiden.

Kr8T-ige aanpak

Kr8T biedt veel ervaring met beproefde trainingen en behandelmethoden, gecombineerd met een frisse kijk en een positieve aanpak. Wij gaan altijd uit van het herkennen en versterken van de intrinsieke kwaliteiten van het kind. Door anders te kijken naar onaangepast, lastig of ongewenst gedrag van kinderen en jongeren, kunnen wij negatieve denkpatronen veranderen, zowel bij het kind als in zijn of haar omgeving. Wij proberen altijd de belangrijke personen uit de omgeving van het kind bij de behandeling te betrekken. Zo scheppen we ruimte voor een positieve interactie tussen het kind en diens omgeving en zorgen we dat de ondersteuning die het kind krijgt, wordt versterkt in het dagelijkse bestaan.

Wanneer ouders twijfels hebben over het opgroeien en opvoeden van hun kinderen, kunnen ze bij ons terecht. Wij werken oplossingsgericht en houden begeleidingstrajecten graag kort als het kan. Als de situatie of de problematiek dat vereist, is uiteraard ook diagnostiek en/of een langdurige begeleiding mogelijk.

strip sigmund peter de wit