kr8t pedagogisch en psychologisch advies
mail

wat als je kind het moeilijk heeft?

Als je twijfelt of het wel goed gaat met je kind, roept dit automatisch vragen op. Zijn dit emoties waar alle kinderen in meer of mindere mate onder lijden? Hoort het gedrag bij de ontwikkelingsfase waar je kind nu doorheen gaat? En kan het hier zelf mee leren omgaan of heeft je zoon of dochter extra ondersteuning nodig? Moet je als ouder hulp inschakelen en je kind juist met rust laten? Wanneer je deze twijfel herkent, neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.
Meer over Kr8T

Echtscheiding, verlies en rouw

Soms is er een aanwijsbare oorzaak te noemen waardoor kinderen (tijdelijk) uit balans raken, zoals echtscheiding, rouw, een nieuwe school of een verhuizing. Kr8T beschikt over de kennis en ervaring om kinderen te ondersteunen die hiermee te maken krijgen en daarbij extra hulp kunnen gebruiken.
Meer over behandelmethodes

wat biedt kr8t

Kr8T biedt pedagogische en psychologische begeleiding op alle niveaus; kortdurende laagdrempelige coaching als het kan en uitgebreide begeleiding en eventueel lichte diagnostiek waar nodig. Als de situatie hierom vraagt, beperken we onze begeleiding niet tot het kind, maar adviseren wij ook graag ouders en (eventueel leerkrachten) hoe ze niet alleen het kind maar ook zichzelf (nog) beter kunnen ondersteunen.
Meer over behandelmethodes

wie zijn wij

Kr8T is een collectief van ervaren professionals op het gebied van (ortho-) pedagogiek, ontwikkelings-psychologie, systeemtherapie, diagnostiek, mediation en coaching.
Meer over ons team

wat is ónze kr8t

Onze Kr8T is het doorbreken van negatieve patronen. Geen enkel kind profiteert van zijn of haar onaangepaste, lastige of ongewenste gedrag. Met onze frisse blik helpen we kinderen hun eigen kwaliteiten te her- en erkennen en deze op een positieve manier in te zetten. Waar mogelijk brengen we invloeden uit hun omgeving in kaart en betrekken deze bij het traject. Hierdoor kan weer ruimte ontstaan voor een positieve interactie tussen het kind en diens omgeving.